Асортиментът на Baby-Nova се произвежда предимно в Германия - тоест Made in Germany и отговаря на всички законови изисквания и предписания. Неизменното качество се гарантира допълнително от редовни проверки. В тясно сътрудничество с някои университети, както и с немски и международни институти, а също и с клиники, челюстни ортопеди и педиатри, се изпробват и създават съобразени с нуждите нововъведения. Те се произвеждат за нуждите на кърмачета и малки деца на възраст до 4 години.

79 продукта
Филтри